TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI CÔNG BINH: "MỞ ĐƯỜNG THẮNG LỢI"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 108 tháng 4, 2014

Gặp nhau sau 42 năm Quảng Trị

Đặng Xuân Khu, nguyên Tiểu đội phó và Nguyễn Hữu Uyến chiến sỹ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17 Công binh, Sư doàn 308 tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972,
sau 42 năm gặp lại tại Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

XEM SLIDE ẢNH, NGHE NHẠC

                                                                                                           Xem tất cả Tại đây       

NGHE NHẠC THƯ GIÃN

ĐỘC TẤU ĐÀN BẦU 100 BÀI
100 CA KHÚC CÁCH MẠNG

Tìm kiếm nhanh

 
@ 2011All Rights Reserved.Template by Xml Blogger Templates
Thực hiện: Nguyễn Hữu Uyến *** Tp. Hà Nội, Việt Nam *** Liên hệ*** Email: nguyenhuuuyen@gmail.com